Как Общата селскостопанска политика допринася за по-добрия живот на всички нас

Какви обществени блага получават европейците благодарение на ОСП