Етикет: развитие
post-image
Интервюта ОСП от полза за всички нас

Много е важно стартирането и реализирането на регионални програми за и подкрепа на селските райони в рамките на следващата ОСП

Европейските средства промениха облика на агросектора и прилагането на ОСП даде шанс на фермерите да се развиват
post-image
Новини Институции

Момчил Неков: Изграждането на гъвкави модели между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика, както и прогнозирането по региони и общини трябва да бъдат приоритетни

Под потронажа на евродепутата в Силистра се проведе Форум „Образованието и бизнесът заедно за то на регионите“
post-image
Новини Пазари

Трансграничен проект по програма INTERREG V-A Румъния – България – с принос в то на ИКТ, туризма, и селското стопанство

Основната цел е подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост