Мерки за ограничаване на обезлюдяването в селските райони

Европейски инвестиции в малките населени места, за да бъдат привлекателни за живот и бизнес

 

И още: Европа си поставя амбициозни цели за достъп до високоскоростен интернет във всички страни членки