Надграждане на биосигурността във фермите с инвестиции по подмярка 5.1 от ПРСР

Прием ще бъде отворен през месец май 2020 година