По-високите добиви от хибридите на Кортева ще компенсират ниските изкупни цени на земеделската продукция

Край село Могила компанията представи новите си предложения при семената и растителната защита

Нови високодобивни хибриди слънчоглед и рапица представи Кортева на опитно поле край старозагорското село Могила, както и растителна защита при двете култури и при пшеница.

Най-голям интерес предизвика новият Експрес хибрид слънчоглед Р64LE136 и предложената към него растителна защита защита с хербицида Експрес плюс прилепителя Тренд. С най-висок пазарен дял - над 30% от засетите площи със слънчоглед в страната, остава хибридът P64LE25.

При пшеницата фирма Кортева представи ефекта на СтаранеTM Голд и Корело Дуо, контролиращи отлично житните и широколистните плевели.

При рапичните хибриди на полето се обърна внимание върху нискостъблените рапици PR44D06, PX113 и PX125 - от Пионер Максимус продуктовата линия, високостъблените хибриди рапица: PT225, PT264 и РТ271, и тези по Clearfield технология: PT200CL, PT228CL и най-новия хибрид по тази технология PT279CL.

За справяне с плевелите в рапицата Кортева Агрисайънс представи продуктите Галера Супер и Лонтрел. По отношение на царевицата фирмата препоръчва трикомпонентния си хербицид ПринципалTMПлюс.