Етикет: май
post-image
Новини Животновъдство

Приключва приемът на заявления от земеделските стопани, отглеждащи овце-ки и кози-ки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро
post-image
Новини Животновъдство

Стопаните на овце и кози-ки под селекция кандидатстват за de minimis

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три данъчни години