Памук

Почистват се площите освободени от памук

Продължава основната обработка срещу пролетните култури и обработката на почвата след прибирането на късните окопни култури.

Площите, освободени от памук се почистват добре от растителни остатъци, за да се унищожат заразите и ларви­те на вредителите по тях.