Памук

При чести превалявания и ниски температури

Първото междуредово окопаване с култиватор за окопни култури на дълбочина до 5-6 cm се извършва след изтичане срока на действие на хербицидите. Нарушаването на хербицидния екран е нежелателно. Практически в зависимост от метеорологичните условия окопаване може да се извърши не по-рано от края на месеца, а най-често е в началото на м. юни. Работи се с ниска скорост и малка защитна зона.

При чести превалявания и ниски температури може да се появи кореново гниене и при разреждане под 8000 растения посевът се разорава.

Възможно е памуковите посеви да бъдат нападнати от памуковата листна въшка и тютюневия трипс, които се явяват основни неприятели по тази култура. При такова нападение е необходимо да се проведе химична борба с одобрените за целта препарати, защото тези неприятели могат да нанесат значими вреди на посева, а също така са преносители на голям брой болести по памука.

Памукова листна въшка