Памук

По-късното поливане води до избуяване на растенията

  • pamuk

През този месец във всички случай и години поливането на памука при условията на отглеждане у нас трябва да приключи до 5-10 Август.

По-късното поливане води до избуяване на растенията, до забавяне на узряването му и до силно намаляване на добивите.

Площите се поддържат чисти от плевели.