Етикет: актуализация
post-image
Новини Институции

От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“

Справка за географския обхват на "ПЗП” може да се извърши във всяка областна или общинска служба по земеделие