Етикет: аквакултури
post-image
Новини Институции

Правителството одобри позицията на България за предстоящото участие на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки на ЕС

ЕК ще представи изменение относно предоставянето на извънредна помощ по линия на ЕЗФРСР в отговор на пандемията от COVID-19
post-image
Новини Аквакултури

Управляващият орган на ПМДР 2014 – 2020 г. публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти

Кандидатите, могат да подадат своите писмени възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в едноседмичен срок от съобщаването