Етикет: био
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Укрепване на устойчивостта на Европа: спиране на загубата на логично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива продоволствена система

Новата стратегия за логичното разнообразие се спира на основните фактори за загубата на логично разнообразие
post-image
Новини Институции

Министър Танева: Сектор „Рибарство и аквакултури“ ще бъде подкрепен с над 16 млн. лв. по три подмерки от ПМДР 2014-2020 г.

Максималната помощ е до 80 хил. лв. и тя ще е за всички оператори, които са на светло и легално са декларирали дейностите си по обективни показатели
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Стартира приемът по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 г., насочена към сигурността в стопанствата

Министър Десислава Танева изтъкна необходимостта от полагане на максимални усилия от всички, за да се предотврати възникване на нови огнища на АЧС
post-image
Новини Околна среда

Пристигнаха блестящите ибиси в защитената местност „Пода“

Дейностите по опазване на защитената местност „Пода“ се осъществяват в рамките на LIFE проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския му прелетен път“