Етикет: биологично земеделие
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Удължава се срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „“ от ПРСР 2014-2020 г.

С един месец се удължават сроковете за издаване и съответно за предоставяне на сертификатите за биологично производство във връзка с прилагане на мярка 11 „“ от ПРСР 2014-2020 г.