Етикет: Чепеларска
post-image
Новини Околна среда

Незаконните тръби от хвостохранилището, които причиниха замърсяването на реките Юговска и вече са премахнати

Извънредна проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломоски район“, РИОСВ-Смолян и лабораториите към ИАОС Пловдив и Смолян установяват причината за опасното замърсяване с цианиди
post-image
Новини Околна среда

Вторите проби от реките Юговска и не установиха замърсяване с цианиди

Остава предупреждението от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив да не се използват водите от двете реки докато окончателните лабораторни анализи не потвърдят отсъствието на замърсяване