Вторите проби от реките Юговска и Чепеларска не установиха замърсяване с цианиди

Остава предупреждението от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив да не се използват водите от двете реки докато окончателните лабораторни анализи не потвърдят отсъствието на замърсяване

Вторите проби на водите на река Юговска и река Чепеларска, взети на 12.02.2020 г. във връзка с инцидентното замърсяване на реките от „Лъки Инвест“ АД не са установили наднормени концентрации на цианиди от устието на р. Юговска до пункта след гр. Асеновград.

При първите проби, взети на 11 февруари концентрациите на цианиди варират от 7 микрограма в устието на р. Юговска и след гр. Асеновград до 10 микрограма при с. Бачково, като максимално допустимата концентрация е 5 микрограма.

Заради резултатите от първите проби остава предупреждението от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив да не се използват водите от двете реки докато окончателните лабораторни анализи не потвърдят отсъствието на замърсяване.

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар