Етикет: инвентаризация
post-image
Новини Горско стопанство

Всички гори ще бъдат инвентаризирани, независимо дали са били обект на в предходни години

Промяната е безвъзмездна и се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите според разпоредбите на Закона за горите