Позиция на ИАГ относно инвентаризацията на гори в земеделски земи

По повод твърденията в някои социални мрежи за неправомерни действия, пренебрежително отношение и бездействие от страна на Изпълнителна агенция по горите

Изпълнителна агенция по горите счита за неоснователни и абсолютно неверни твърденията за каквато и да е забрана от страна на агенцията за извършване на инвентаризация на залесени в миналото или самозалесили се гори върху земеделски земи. В нито едно писмо, указание, устно разпореждане или нормативен акт няма забрана да бъдат инвентаризирани гори в земеделски земи. Има указания да не се актуализират данните от предходните инвентаризации на горите в земеделски земи.  

По повод твърденията в някои социални мрежи за неправомерни действия, пренебрежително отношение и бездействие от страна на Изпълнителна агенция по горите, вкл. на нейните служители към необходимостта за опазване и защита на дървесната растителност, която отговоря на изискванията за гора по смисъла на Закона за горите изразяваме категоричното си несъгласие с това твърдение. 

Агенцията в цялостната си дейност е показвала съпричастност и активни действия, съобразно своите законови правомощия за защита на горите в земеделски територии. Израз на това е ежегодното изпълнение на дейностите по инвентаризация на горите в земеделските територии, което включва лесовъдско-таксационни проучвания и измервания за установяване на количествената и качествената характеристика, и оценка на горските ресурси. За тези гори, на които вече е направена оценка и са картирани предстои процедура по тяхната промяна в горска територия, която приключва с акт на Министъра на земеделието, храните и горите. Всички останали земеделски територии, които все още не са проучени, не е направена такава оценка и не са картирани, стават обект на инвентаризация, която се включва в заданията за инвентаризация и последващо изпълнение.

Няма никакво основание да се съмняваме в активната позиция на нашите служители по опазване на горите, в т.ч. и в земеделски земи. Потвърждение на това е стриктното изпълнение на разпоредби, свързани със задължения за издаване на превозни билети и маркиране на дървесината транспортирана от земеделските земи. Не са малко случаите, в които за нарушения свързани със сечи в земеделски територии е сезирана Прокуратурата, Областни управители, общински кметове, кметове на населени места и др. органи на местната и изпълнителната власт.

Възразяваме категорично срещу опитите да се оклеветяват експертите от различните структури на Агенция по горите за техни действия и позиции по изпълнение на произтичащи от Закона за горите задължения. 

Същевременно искаме да заявим и оценяваме загрижеността и ежедневните усилия в битката за спиране на незаконните дейности в горите, включително и в горите в земеделските територии. Безрезервно подкрепяме усилията, които допринасят за развитието на горите в България и ще продължим да поощряваме компетентната обществена и професионална позиция, свързана с опазване на зеленото богатство на България.  

Уверяваме Ви, че Изпълнителна агенция по горите като административен орган, действа в рамките на правомощията си, установени от закона, при стриктно спазване на всички нормативни изисквания и установените административни процедури. Дебатите и диалогът със заинтересованите страни за подобряване на работата са работно ежедневие, на което няма да изневерим.

инж. Мирослав Маринов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.