1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. ИАГ: Всички гори се инвентаризират, включително и тези в земеделски земи

ИАГ: Всички гори се инвентаризират, включително и тези в земеделски земи

Само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване

„Изпълнителна агенция по горите има ангажимент по отношение на инвентаризацията на гори и в тази връзка изпълнява стриктно своите задължения, съобразно своите законови правомощия. Няма да има гора, която да остане неинвентаризирана или картирана, включително и тези в земеделски земи“. Това заяви инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ на инициирана от Агенцията дискусия по въпроси, свързани с инвентаризацията на гори в земеделски земи. На срещата бяха поканени представители на браншови организации, общински горски структури, горски кооперации, както и експерти от регионалните горски структури. 

 „Нашата единствена цел е запазване и увеличаване на горските територии на страната. Именно затова оценяваме Вашата загриженост и ежедневните усилия в битката за спиране на незаконните дейности в горите, включително и в горите в земеделски територии. Безрезервно подкрепяме усилията, които допринасят за развитието на горите в България и ще продължим да поощряваме компетентната обществена и професионална позиция, свързана с опазване на зеленото богатство на България“, допълни инж. Маринов при откриване на дискусията.

Целта на срещата е да бъдат поставени и дискутирани теми, свързани с инвентаризацията на гори върху земеделски земи като бъде предизвикан конструктивен диалог и рационални предложения, които да доведат до подобряване на работата и дейностите по отношение на инвентаризацията.

По време на обсъжданията беше подчертано, че Изпълнителна агенция по горите ежегодно възлага дейности по инвентаризация на горите, включително в земеделските територии, което включва лесовъдско-таксационни проучвания и измервания за установяване на количествената и качествената характеристика, и оценка на горските ресурси. Няма гори, които не са инвентаризирани и картирани. Експертите уточниха, че за горите, на които вече е направена оценка и са картирани предстои, с волята на собственика на територията, процедура по тяхната промяна в горска територия, която приключва с акт на Министъра на земеделието, храните и горите. Всички  останали земеделски територии, които все още не са проучени, не е направена такава оценка и не са картирани, са обект на инвентаризация, която се включва в заданията за инвентаризация и последващо изпълнение.

Само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване. По време на дискусията стана ясно, че само от началото на календарната година, по инициатива на собственици на имоти в горски територии - физически лица, юридически лица, държавата /чрез областните дирекции "Земеделие"/ и общините, са извършени промени на предназначението от земеделска в горска територия на около 200 000 декара - имоти, които имат характеристиките на гора, но същите са земеделска територия по начин на трайно предназначение. Промяната е безвъзмездна и се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите според разпоредбите на Закона за горите. Необходимо е да се потърсят начини собствениците на гори в земеделски земи да бъдат мотивирани да променят тяхното предназначение.

Участниците в срещата бяха единодушни за необходимостта за опазване и защита на дървесната растителност, която отговоря на изискванията за гора по смисъла на Закона за горите. Служителите  по опазване на горите, в т.ч. и в земеделски земи, извършват непрекъснат контрол в тази посока. Потвърждение на това е стриктното изпълнение на разпоредби, свързани със задължения за издаване на превозни билети и маркиране на дървесината, транспортирана от земеделските земи. Не са малко случаите, в които за нарушения, свързани със сечи в земеделски територии е сезирана Прокуратурата, Областни управители, общински кметове, кметове на населени места и др. органи на местната и изпълнителната власт, категорични са от Агенцията.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.