Етикет: лесовъдски практики
post-image
Новини Горско стопанство

Нови лесовъдски подходи за бъдещото стопанисване на издънковите дъбови гори обсъждаха на национално съвещание

В рамките на съвещанието бяха проведени теренни посещения на обекти, в които са заложени дългосрочни експерименти за изпитване на различни лесовъдски концепции