1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. В оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са одобрени нови мерки за залесяване в и извън мрежата „Натура 2000“ и за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

В оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са одобрени нови мерки за залесяване в и извън мрежата „Натура 2000“ и за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Снимка:

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

Промените произтичат от необходимостта от включване на нови мерки и съответно бенефициенти, с цел преодоляване на риска от загуба на средства по програмата. Включените мерки са избрани въз основа на възможността им да бъдат подготвени, договорени и усвоени в кратки срокове, според съответствието им с вече подкрепяните мерки в ОПОС 2014-2020 г. и такива, които изискват минимални изменения в програмата. В съответствие с принципа на партньорство мерките са съгласувани от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.

Осигурява се възможност за финансиране на допълнителни мерки по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, свързани със залесяване и въвеждане на определени лесовъдски практики в и извън защитените зони от мрежата „Натура 2000“. По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ се включват мерки за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво за общински центрове с нов бенефициент дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи.

В допълнение, в резултат на извършен анализ на информацията по сключените договори и прехвърляне на средства между приоритетните оси, целевите стойности на финансовите показатели, средствата по кодове на интервенции и финансовият план на програмата са актуализирани.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.