Нови лесовъдски подходи за бъдещото стопанисване на издънковите дъбови гори обсъждаха на национално съвещание

В рамките на съвещанието бяха проведени теренни посещения на обекти, в които са заложени дългосрочни експерименти за изпитване на различни лесовъдски концепции

Нови лесовъдски подходи за бъдещото стопанисване на издънковите дъбови гори обсъждаха на национално съвещание на териториите на държавните горски стопанства Панагюрище и Генерал Тошево. Осъвременяване на насоките за стопанисване на издънковите дъбови гори се налага заради промяна на тенденциите на стопанисването на горите, както и необходимостта от прилагане на адаптационни мерки, за да се отговори на предизвикателствата от промените в климата. 

По време на дискусията се направиха предложения и се обсъдиха нови лесовъдски подходи за бъдещото стопанисване на издънковите дъбови гори като се обърна специално внимание на необходимостта от групиране на издънковите гори в зависимост от състоянието и фунционалната им принадлежност. В зависимост от това ще се диференцират лесовъдските насоки за стопанисване включително целите и методите на работа за тяхното постигане. Обсъдена беше необходимостта от изготвяне и приемане на цялостна концепция за стопанисване на смесени семенно-издънкови дъбови и церови гори, която да отчита съвременните условия, свързани с климатичните промени, структура на собствеността и запазване на биоразнообразието.

В рамките на съвещанието бяха проведени теренни посещения на обекти, в които са заложени дългосрочни експерименти за изпитване на различни лесовъдски концепции и презентации на получени резултати от изследвания. 

В съвещанието участваха доц. Георги Костов, зам,-министър на МЗХ, инж. Тони Кръстев Изпълнителен директор на ИАГ, директори и експерти от държавни предприятия, експерти от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, лесовъди на частна практика представени от всички райони на страната, научни работници, както и гости от Р. Турция.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.