Етикет: лесозащитни станции
post-image
Новини Горско стопанство

Лесозащитните станции ще отговарят за здравето на горите

Нова наредба изчиства пропуските и по-ясно определя задълженията и отговорностите на лесозащитните станции, Регионалните дирекции по горите и съответните горски стопанства