Търсене
  1. Начало
  2. Етикет
  3. mestoobitaniya

Етикет: местообитания

Включете се във Форума За природа свободна от инвазивни чужди видове растения!
Новини Околна среда

Включете се във Форума „За природа свободна от инвазивни чужди видове растения“!

Събитието ще включва: конферентна част с представяне на подходи за опазване на ценни тревни (ливади и пасища) и горски природни в НАТУРА 2000 и методи за контрол на инвазивни чужди видове растения
Учени и организации настояват за ревизия в доклада за Общата селскостопанска политика
Новини Околна среда

Учени и организации настояват за ревизия в доклада за Общата селскостопанска политика

Индексът на птиците, обитаващи земеделските земи (FBI) е част от набор индикатори за дивите птици, издаван ежегодно от Общоевропейския проект за мониторинга на широкоразпространите видове птици
Изменена е Наредбата за оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Новини Околна среда

Изменена е Наредбата за оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Приетите изменения усъвършенстват нормативната уредба с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директивата за та
МОСВ обяви за обществено обсъждане цели за опазване на 13 защитени зони от Натура 2000
Новини Околна среда

МОСВ обяви за обществено обсъждане цели за опазване на 13 защитени зони от „Натура 2000“

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“
ЕК сезира Съда на ЕС за това, че страната ни не е обявила пълния списък със защитени зони за местообитанията от Натура 2000
Новини Околна среда

ЕК сезира Съда на ЕС за това, че страната ни не е обявила пълния списък със защитени зони за та от Натура 2000

Според Комисията България не е въвела правилно в националното законодателство чл. 6, параграф 1 от Директивата за та
Възлага се оценка на екологичните въздействия в района на Защитена местност Яйлата
Новини Околна среда

Възлага се оценка на екологичните въздействия в района на Защитена местност „Яйлата“

На Института по океанология е възложено също въз основа на анализите и оценките да се направят изводи, има ли и в каква степен увреждане на видове и природни
Възстановено е изпълнението на анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване, без щети за държавния бюджет
Новини Околна среда

Възстановено е изпълнението на анализи и проучвания на видове и природни , предмет на докладване, без щети за държавния бюджет

Средствата са предоставени на Изпълнителна агенция по околна среда, която извърши разплащанията с изпълнителите

Използваме бисквитки, за да ви предоставим възможно най-доброто разглеждане на нашия уеб сайт. Ако продължите да използвате сайта без да променяте настройките за бисквитки, ще приемаме, че сте съгласни с условията. Във всеки един момент може да промените вашите настройки за бисквитки.

Научете повече за нашата Политика за поверителност