Етикет: местообитания
post-image
Новини Околна среда

Заключителна пресконференция по проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”

В рамките на проекта е подобрен консервационния статус на приоритетните за Натура 2000 типове
post-image
Новини Институции

Заключителна пресконференция по проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”

В рамките на проекта е подобрен консервационния статус на приоритетните за Натура 2000 типове