1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министър Попов участва в двудневна неформална среща на министрите по околна среда на ЕС

Министър Попов участва в двудневна неформална среща на министрите по околна среда на ЕС

Министрите отделиха специално внимание и на социално-икономическото отражение на зеления преход

Първият ден от двудневната неформална среща на министрите по околна среда, която се провежда в Брюксел под флага на Белгийското председателство на Съвета на ЕС, започна с обсъждане на въпросите свързани с адаптацията и устойчивостта. Общо беше разбирането, че оценката и анализът на климатичните рискове имат ключова роля за още по-точното идентифициране на нужните мерки и действия. Това ще подпомогне повишаването на подготвеността на Съюза и ще засили неговата устойчивост към неблагоприятните климатични явления.

В изказването си министърът на околната среда и водите Юлиян Попов изтъкна важността на изследването на въздействието на изменението на климата върху хората и екосистемите. Той подчерта значимостта на отчитането на този ключов аспект във всички политики и акцентира на нуждата от адаптиране и изграждане на устойчивост по отношение на критичната инфраструктура, земеделието и др. Министър Попов постави акцент и върху необходимостта от адресиране на европейско ниво на въпроса за устойчивостта на водите и стратегическото им управление в контекста на климатичните промени. Според министър Попов специално внимание следва да бъде отделено на източната граница на Съюза – Черно море, като най-голямото вътрешно водно тяло на планетата, което вече изпитва последиците от глобалното затопляне. 

Дискусиите продължиха с обмен на мнения относно различните измерения на Зелената сделка, които да бъдат доразвити по време на следващия законодателен цикъл. Фокус беше поставен на предпоставките, които ще улеснят дискусията за определяне на климатичната цел на ЕС за 2040 г. Министър Попов заяви, че в светлината на взетото решение на СОР28 за прекратяване ползването на изкопаеми горива ЕС трябва да обсъди приемането на амбициозна цел за намаление на емисиите на парникови газове до 2040 г. Той изтъкна, че светът принадлежи на новите, много по-ефективни технологии и залагането на цел от най-малко 90% на европейско ниво е единственият начин да гарантираме, че тези технологии ще останат и ще се развиват в Европа. Подчерта, че приемането на подобна цел не само ще допринесе за справянето с климатичната криза, но и със сигурност ще увеличи конкурентоспособността на европейската икономика и ще доведе до модернизация на индустрията.

Министрите отделиха специално внимание и на социално-икономическото отражение на зеления преход. Те разгледаха настоящата европейска рамка за справедлив преход и обсъдиха какви допълнителни инициативи, инвестиции, координационни механизми или инструменти са нужни. Постигането на социално-справедлива екологична трансформация, отговаряща на нуждите на най-уязвимите членове на обществото, беше потвърдена като водещ принцип в надграждането на европейските политики.

Срещата на министритe продължава и днес, когато дебатът ще бъде посветен на кръговата икономика и устойчивото управление на ресурсите и приносът им за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.