Етикет: нелоялни търговски практики
post-image
Новини Производство и преработка

Европейската комисия предприема действия за забрана на нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни

Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия