Етикет: образование
post-image
Новини Наука и образование

Тракийски университет е партньор в проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето по устойчиво използване на природните ресурси в България”

Координатор на проекта за Тракийски университет е доц. дн Нели Грозева – заместник-ректор по учебната дейност
post-image
Новини Животновъдство

Първите положителни резултати отчетоха от ННП „Интелигентно животновъдство“

Близо 80 учени от 10 висши институции, начело с оглавяващият консорциума Тракийски университет – Стара Загора, взеха участие в партньорска среща на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, която се проведе във Варна
post-image
Новини Наука и образование

Мария Габриел: Иновациите, науката и то са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

По време на дискусиите бе подчертана ключовата роля на европейските програми в ресора на българския еврокомисар