Етикет: подмярка 4.1
post-image
Новини Институции

Приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по за инвестиции в животновъдни стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

Kандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР