Етикет: превенция
post-image
Новини Животновъдство

Предвижда се да се повиши ефективността на официалния контрол при та и разпространението на болестите по животните и хората

Част от промените засягат продължаващото обучение, груповите ветеринарномедицински практики и дигитализацията