Етикет: растения
post-image
Видеа Растениевъдство

Асоциацията на Българските Но-Тилъри: Необходимо е по-коректно описване на практиките, свързани с Но-Тил, в наръчника на МЗХГ

Важно е спазване на всички принципи на консервационното земеделие, за да има ефект върху опазването на почвите и околната среда
post-image
Новини Околна среда

Фотоконкурс на ООН: „Хората са затворени, природата – не“

ООН отправя призив за предприемане на спешни действия за опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, за устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда