Етикет: сигурност
post-image
Новини Институции

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

В областта на земеделието бяха гласувани Заключенията на Съвета относно Плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на продоволственото снабдяване и продоволствената по време на криза
post-image
Новини Животновъдство

При проверката във фермата за норки са установени пропуски свързани с биота и хуманното отношение към животните

БАБХ одобри Програма за контрол и надзор на COVID-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България през 2021-2022 г.