Етикет: служители
post-image
Новини Горско стопанство

Миналата седмица завърши обхода на съществуващите над 200 км туристически маршрути и екопътеки

от Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ участваха в работна комисия за действия за противопожарно обезопасяване на пътя от вливането на река Илиена до кота 2000
post-image
Новини Горско стопанство

126 акта за установени нарушения по Закона за горите са съставили от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите

Проверени са обекти за ползване, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица