Етикет: защитени зони
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Стопаните получиха близо 46 млн. лв. по НАТУРА 2000 за Кампания 2019

Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярката
post-image
Новини Околна среда

С посещение на две от Натура 2000 бе дадено началото на активното участие на гражданите чрез науката в полза на природата

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а e реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас