1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Удължава се срокът за обществени обсъждания за защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ и защитена зона BG0002003 „Кресна“

Удължава се срокът за обществени обсъждания за защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ и защитена зона BG0002003 „Кресна“

В рамките на работната група са направени промени в специфичните и подробни природозащитни цели за двете защитени зони

Във връзка с постъпили запитвания от страна на заинтересовани страни се удължава срокът за представяне на становища, предложения, препоръки и коментари по предложените общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели за двете защитени зони, разположени в района на Кресненското дефиле (защитена зона за местообитанията BG0000366 “Кресна - Илинденци” и защитена зона за птиците BG0002003 “Кресна“) до 16.09.2022 г.

В изпълнение на Договор № Д-30-14/07.04.2020 г. са разработените специфични и подробни природозащитни цели за двете защитени зони, които могат да бъдат изтеглени тук - https://www.moew.government.bg/bg/priroda/proekti/drugi-proekti/ .

В изпълнение на Препоръка 212 (2021) на Постоянния комитет на Бернската конвенция, същите бяха разгледани в сформирана със Заповед на министъра на околната среда и водите работна група, в която участие взеха представители на научни институти на БАН, университети, Националният природонаучен музей и на неправителствени организации, вносители на предложенията за защитените зони. Постоянни наблюдатели на процеса бяха представители на Европейската комисия и Агенция „Пътна инфраструктура“. Всички проведени заседания бяха публични и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите са публикувани видео-записи от заседанията на адрес https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/aktualno/

С Протокол от проведено на 20.06.2022 г. заседание, работната група прие проект на общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” и защитена зона BG0002003 “Кресна“. В рамките на работната група са направени промени в специфичните и подробни природозащитни цели за двете защитени зони, спрямо първоначално разработените по Договор Д-30-14/07.04.2020 г., като също така целите са допълнени с общите цели на двете защитени зони, съгласно заповедите им за обявяване и приоритетни цели (природозащитни приоритети) за двете зони по предложение на Националния природонаучен музей към БАН и природозащитни неправителствени организации.

Пълният текст на публикуваните за обществен достъп общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели за двете защитени зони, приети като проект от работната група, както и протокола от проведено на 20.06.2022 г. заседание за тяхното приемане, са достъпни на https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-razraboteni-obsti-prioritetni-specifichni-i-podrobni-prirodozastitni-celi-na-nivo-zastitena-zona-za-zastitena-zona-bg0000366-kresna-ilindenci-i-zastitena-zona-bg0002003-kresna/

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.