Националните доплащания за кампания 2009 ще са около 22 лева на декар

Снимка:

Калина Илиева - Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”

вестник „Телеграф"

- Г-жо Илиева, кои бяха най-тежките проблеми, с които се сблъскахте, когато поехте Фонд “Земеделие”?

- Спрените пари по САПАРД, План за действие по директните плащания с угрозата за санкции и 10 000 натрупани проекта по Програмата за развитие на селските райони. Тя бе напълно блокирана. Също така има и огромни обществени очаквания и една с години натрупана несвършена работа.

- Какво успяхте досега да свършите за да потръгне работата и какво предстои?

- Когато влязох във фонда, имаше над 10 хил. проекта, постъпили за оценка, като бяха договорени само 2300. Останалите не бяха обработвани и ние успяхме в рамките на 2-3 седмици да приключим около 1600 проекта по мярката “Млад Фермер”. Миналата седмица в Стара Загора връчихме първите 400 от тях. По горските мерки приключихме над 200 проекта. А по общинските мерки, където изобщо нямаше никакви обработени проекти при постъпили общо около 600, ние успяхме да обработим около една трета, което са около 200 проекта. Както съобщихме вече има много повече постъпили проекти, отколкото е финансовият ресурс по мерките. Ние направихме следното – оценихме тези около 200 общински проекта, и се оказа че една трета от проектите запълва 65% от наличния финансов ресурс до 2013 г.. Тоест за около 400 проекта остават едва 35% от бюджета по мярката и няма как всички тези проекти да се вместят в него.

- Значи ли това, че предишното ръководство въобще не е направило никакъв анализ колко проекти може да поеме все пак програмата?

- Цифрите говорят сами за себе си. Отварянето на всички мерки без да се направи какъвто и да било анализ, без да се види в коя област би бил по-голям интересът с абсолютно недостатъчен брой служители е показателен сам за себе си. Първо имаше огромно закъснение по стартиране на програмата, после пък за 2 г. се оказа, че са контрактувани само 2300 проекта. А ние само за три седмици приключихме почти още толкова.

- Очаквате ли от Европейската комисия да ни разреши да прехвърляме средства към мерки, които са изчерпали парите си? Всъщност това лесна процедура ли е?

- Не. Това е изключително трудно, тъй като разпределението е правено още по време на преговорния процес. И на база на него са давани прогнози как да се разпредели бюджетът по програмата. Преговорите ще трябва да води Министерството на земеделието и храните, тъй като към тях е дирекцията, която управлява Програмата за развитие на селските райони. Те са тези, които правят политиката, а ние я изпълняваме. Ние само можем да дадем нашите предложения.

- Какви мерки се предприемат, за да се избегнат нередностите по САПАРД при новата селска програма?

- Предприети са мерки в няколко посоки. Вече получихме писмо от Брюксел във връзка с одитната мисия от ЕК по Програмата за развитие на селските райони. Тя ще провери как са се обработвали проектите по най-атрактивната мярка “Модернизиране на земеделските стопанства”. В писмото на ЕК изрично се казва, че ще се проверяват всички констатирани по САПАРД нарушения. Това ще бъдат проекти, одобрявани и изплащани през 2008 г.. Тоест това ще е първата оценка от европейската комисия за спазване на контролните процедури при тези проекти.

- Какво точно ще проверяват?

- Ще се проверява дали всички констатирани при САПАРД нередности са допускани и при новата програма. Сред тях са изкуствено разделяне на фирми с цел получаване на по-високи лимити от допустимите субсидии и независимо ценово образуване. Изискването е офертите, които са подадени по проектите да са от три независими фирми. Ще бъде проверявано и как са провеждани обществените поръчки. Както знаете, по САПАРД последно Агенцията за одит на средства от ЕК, констатира редица нарушения при прилагането на закона за обществени поръчки от общините, информира Брюксел и сега Еврокомисията се самосезира и иска това нещо да бъде проверено и в новата програма. Става въпроса за това дали Разплащателната агенция проверява правилното прилагане на ЗОП. Например, за СМР ще се проверяват цените като се сравняват с усреднените цени на Националната строителна камара.

- Общините с нарушения ще бъдат ли вписвани в книгата на длъжниците?

- Книгата на длъжниците е акредитиран документ. Той е условие за да може Разплащателната агенция да съществува. Всеки, независимо дали е община, земеделски производител, ЕТ или юридическо лице, при констатирано нарушение, било неспазване на договорните взаимоотношения, неизпълнение по бизнес план или настъпило застрахователно събитие, бива вписван в книгата. Все пак фондът раздава пари и 5 години се контролира изпълнението. В тази книга се вписва и дългът. Агенция САПАРД е длъжна да впише всяка нередност и да я докладва по съответния ред. С постановление на Министерски съвет докладването на нередности от 1 октомври ще става чрез АФКОС, а те ще докладват на ЕК.

- Има ли във фонда заделени пари за национални доплащания? И какъв ще е размерът им?

- Общо от нотифицираните средства за директни плащания плюс определените от Министерството на земеделието и храните за национални доплащания за 2009 г. субсидията, която се получава, ще е около 22,40 лв. на декар за кампания 2009.

- Ще може ли изплащането на субсидиите за декар площ да започне през октомври? Доколкото разбрахме, Европейската комисия е позволила по-ранно изплащане заради кризата.

- Има наистина решение на ЕК, че всяка държава членка, която може да гарантира, че е извършила абсолютно всички проверки, има право да започне изплащане от 16-ти октомври. Ние обаче изпълняваме план по СЕПП, в който заложените срокове за определяне на допустимите площи е 30 ноември. Няма как да успеем при такъв срок да изплатим субсидиите по-рано. На всичкото отгоре, в Министерството на земеделието и храните предишното правителство дори не бе стартирало поръчката за ортофотокартите, които са нужни за тази цел.

- Говори се, че около 25% ще е санкцията тази година по директните плащания на площ.

- Тази санкция се определя на базата на този план за действие. Тя е за минал период на база на констатации, направени от Европейската сметна палата. Никой не може да каже каква ще е преценката на комисията. От предишното ръководство е бил поет ангажимент, че гарантират чрез екшън плана подобряването за бъдещ период. Но първоначалното изпълнение на този план е било нулево. Следващата седмица инициирахме работна среща в ЕК и ще представим това, което ние до момента успяхме да свършим при заложените срокове. Въпрос на преценка на ЕК е колко точно ще е санкцията.

- Животновъдите се оплакват, че идентификационната система за добитъка няма да е готова до декември и няма да могат да получат на нейна база парите си. Докъде стигна работата от ваша страна?

- Ние вече имаме действащ интерфейс към данните на НВМС. Останалото е в компетенцията на Министерството на земеделието. Очаква се и доклада на одитора.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.