Изготвяме безплатно бизнес планове по подмярка 4.2.2 от ПРСР

Делян Георгиев, началник отдел Консултантски услуги по национални и европейски програми в НССЗ

 

- Г-н Георгиев, към кого е насочена подмярка 4.2.2 от ПРСР?

Подмярка 4.2.2 от ПРСР е насочена към малките земеделски стопанства, които желаят да разширят своята дейност и да добавят стойност към своята собствена земеделска продукция.
Допустими кандидати по нея са малки земеделски стопанства, имащи СПО на стопанството между 6 000 и 7 999 евро. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители към момента на кандидатстване, по Търговския закон или Закона за кооперациите.

- Какви са допустимите инвестиции?

Най-общо дейностите и инвестициите са насочени към подготовката и реализацията на продуктите. Мога да дам конкретни примери. Стопанства, отглеждащи млечни животни, могат да кандидатстват за мини мандри, от сектор растениевъдство - за сушилни или друг тип преработвателна техника за производство на консерви, за сладка. Земеделските стопани трябва да отглеждат животни или култури, съответно да са в сектор животновъдство, плодове и зеленчуци или етеричномаслени култури, като за да могат да кандидатстват най-малко 50% от СПО на стопанството трябва да се формира от един от тези три сектора.
Пчеларството също е допустим сектор. Може да подадат проекти за оборудване, свързано с пакетиране на продукцията, етикетиране, както и различни методи за реализиране и подобряване маркетинг каналите на своята продукция, в това число закупуване на софтуер.

- Има ли допустимост за разработване на проекти за онлайн търговия?

Няма пречка и за разработване на сайт за онлайн търговия. Самостоятелни маркетинг обаче проекти не се финансират. Задължително трябва да имаш някаква преработка, продукт, който да предложиш през този сайт. Освен маркетинг, проектът трябва да предвижда и закупуване на различни машини, оборудване за преработка на земеделската продукция.

- Какъв е общият бюджет на подмярката?

Общият размер на подмярката по този прием е 3 млн. 295 хил. лв. приблизително, като минималният размер на допустимите разходи на едно проектно предложение е малко над 2 500 лв., а максималният е малко под 145 хил. лв. Тук влизат и строително-монтажни дейности. Размерът на субсидията, който се дава на бенефициента, е 50% от направените разходи. В случай че произвежда и преработва продуктите в селски район, може да получи до 60% от направените разходи от проекта. Кандидатстването става по електронен път, чрез системата ИСУН. Всички, които имат желание да кандидатстват, трябва да знаят, че НССЗ подпомага производителите при изготвяне на безплатен бизнес план, по подготовката на цялото проектно предложение и при подаването му чрез Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС. Мога да успокоя всички кандидати, че експертите на службата са подготвени, имат опит както при подготовката на инвестиционни проекти, така и подаване на документи по електронен път. По време на изпълнението на проекта земеделските стопани могат за разчитат на експертна помощ и ги съветвам да се обръщат към нашите колеги. НССЗ има офиси във всеки областен град.

- Как ще става оценката на проектните предложения и кога е последният срок за подаването им?

В случай че подадените проекти или стойността на подадените проекти е по-висока от определения бюджет, се извършва класиране по критерии за подбор. Мярката има 4 критерия - първият е осигуряване на заетост. Допълнителни точки получават и тези, които преработват собствена земеделска продукция в Северозападен район. Най-много точки са предвидени за областите Видин, Враца и Монтана. В групата са включени Плевен и Ловеч.
Приемът е до 23.12.2019 г., 17,30 ч и нека кандидатите не чакат последния срок, а колкото по-рано предприемат действия, толкова по-добре.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.