Субсидиите за намаляване количествата на прясно мляко – тласък към сивата икономика

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България

- Г-н Зоров, как гледате на европейските субсидии за намаляване количествата на прясното мляко и има ли полза от тях?

- Аз не мога да прозра къде е далновидността в тази политика. Защо? Защото когато ти насърчаваш отчаяно, явно това е някакъв отчаян ход, намаляване производството на мляко, а в същото време имаш ръст в цените на млякото, какво означава това, че на теб не ти е необходим този дефицит. Но явно толкова може европейската политика и европейския анализ. Вие помните и комисаря по земеделие, който преди около година дойде в България и каза няма никаква криза в сектор Мляко и след около само 20 дни излезе и каза „има европейска криза на млякото“, отпускаме пакет от 250 млн. Това смятате ли го за сериозно.

- Няма ли опасност това да тласне мнозина млекопроизводители към сивата икономика?


- С този ход, да. Ще ви кажа тези пари са предвидени за Европа не за подпомагане на страни като България и Румъния. Европейските фермери като заявят това намаляване ще получат средствата, де факто ще намалят млякото към своите изкупвачи в съответната страна. Никой обаче не отчита млякото, което е извън това количество и това което тръгва за България, то не се води на първи изкупвач. Разбирате ли, просто така е записано. Те сами създават такива условия и гледат България под микроскоп едва ли не, видите ли при нас имало корупция, измами и т. н. Аз не съм съгласен с това, когато те се създават документално. Попитайте как се отчита и записва млякото, което от съответните ферми в Европа тръгва за България и Румъния. За тези средства се изисква справка от първия изкупвач да е намалил реализираното мляко. Така, че и там има много пропуски, дали са умишлени, а ако не са говори много лошо за тяхната подготвеност и познаване на сектора.

- Защо години наред говорим едно и също, че няма последователност в земеделската политика?

- Не мога да кажа как се провеждат Съветите на министрите на земеделието в ЕС, това може само министърът да каже, ние не присъстваме да видим как отстояваме интересите си, каква е прагматичността. Забелязвате ние не  спираме да говорим, още повече казваме, че разпределените средства и изтеклите пори от държавния бюджет отиват в канала. Те не подпомагат ефективното производство. Ти не може да не искаш никакво производство и да не отчиташ производството на литър мляко да даваш пари на една бройка животно. Еми той ако не е реализирал нито един грам мляко какво значи, че подпомагаш сивата икономика? Затова смятаме, че МЗХ трябва ясно да изрази своята позиция, че следва политика по подкрепа на ефективния бизнес, което е в интерес и на потребителите и на устойчивостта, на качествените продукти, а не социалната политика, защото това е работа на Министерството на социалните грижи.

Гледайте подробности в предаването "От първо лице" по телевизия Агро ТВ...

Автор: Диана Александрова