post-image
Институции

Правителството одобри позицията на България за предстоящото участие на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки на ЕС

ЕК ще представи изменение относно предоставянето на извънредна помощ по линия на ЕЗФРСР в отговор на пандемията от COVID-19,