Новини

post-image
Институции

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

В областта на земеделието бяха гласувани Заключенията на Съвета относно Плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на продоволственото снабдяване и продоволствената сигурност по време на криза
post-image
Институции

До 31 януари стопаните, кандидатствали за обвързаната подкрепа по схемата за картофи, лук и чесън, доказват реализацията си за Кампания 2021

Поради епидемичната обстановка в страната, ДФЗ предоставя възможност на кандидатите да изпратят електронен опис на документите и техните сканирани копия по e-mail