post-image
Околна среда

СПРЕТЕ одобрението на измененията в българския Закон за лова, които позволяват използването на отрови в природата!

Ако бъде одобрено, това предложение ще обезсмисли десетилетия усилена работа за опазването на природното наследство на България
post-image
Аквакултури

Сектор Рибарство ще усвои средства по три мерки от ПМДР, ето какви стопанства могат да се възползват

Стартира приемът по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“ от Програмата за морско дело и рибарство