post-image
Околна среда

Министър Димитров изпраща заместник-министрите на околната среда и водите на проверка за чистотата на въздуха в Русе

На срещите следва да бъдат обсъдени Програма за опазване на околната среда в Община Русе и Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе