post-image
Институции

МЗХГ предлага законодателни изменения, които ще стимулират производителите да използват собствени водоизточници за напояване

През декември се очаква да се отвори прием по схемата за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция"