1. Начало
  2. Новини
  3. Аквакултури
  4. Преведени са над 1,3 млн. лева за модернизиране на рибарските общини и бизнес

Преведени са над 1,3 млн. лева за модернизиране на рибарските общини и бизнес

Най-много средства, в размер на 731 154 лв., са преведени на осем Местни инициативни рибарски групи

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над  1,3 млн. лв. (1 324 099 лв.) на 14 бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От финансираните проекти 11 се изпълняват по публичните мерки, а останалите три се реализират от частни кандидати.  

Най-много средства, в размер на 731 154 лв., са преведени на осем Местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на аванси за финансиране на текущите разходи за 2023 г. Средствата се предоставят по мярка 4.2. „Изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  ПМДР 2014-2020. Чрез Стратегиите си за развитие, Местните рибарски групи подпомагат конкурентоспособното развитие на рибарските области, което се осъществява на принципа на публично-частното партньорството.

Община Бургас получи авансово плащане в размер на 319 981 лв. по Процедура BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. Субсидията се отпуска за изграждане на защитена рибарска лодкостоянка в квартал „Сарафово“, гр. Бургас. Тя ще служи за сезонно укритие на малките рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е за 20 плавателни съда с дължина 6,5 м. С реализацията на проекта ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от района. Съоръжението има и екологични функции – ще предпазва бреговата ивица в добро състояние.

Близо 30 хил. лв. (29 901 лв.) са изплатени на Община Самоков за възстановяване на популацията на Европейския речен рак във водоемите на село Драгушиново. Безвъзмездната финансова помощ е преведена за проект по Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от Стратегията на МИРГ "Самоков". С финансовата подкрепа на ПМДР 2014-2020 вече е изградена скулптурна композиция в центъра на с. Драгушиново, която представлява чешма с барелефи на речни раци. Силно замърсените площи с битови и промишлени отпадъци по поречието на река Искър са почистени, като притокът на чиста вода вече е възстановен. По проекта е организиран и семинар за влиянието на човешката дейност върху популацията на Европейския речен рак.

По последния публичен проект ДФЗ – РА изплати 8 510 лв. на Народно читалище „Просвета-1927“ по Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“. Проектът е част от Стратегията на МИРГ "Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинно плащане за закупуване на персонални компютри, пречистватели на въздух с UVC лампа за дезинфекция и надграждане на интернет сайта на сдружението. Проектът ще способства за подобряване на потенциала за растеж и устойчиво развитие на рибарската област чрез опазване и популяризиране на нейното природно, историческо и културно морско наследство.

Общо 168 241 лв. са преведени на двама честни бенефициери, чиято дейност е свързана с преработката на продукти от риболов и аквакултури (Процедура BG14MFOP001-5.014). По първия проект изплатената финансова помощ е в размер на 102 633 лв. Със средствата от ЕС  кандидатът е закупил и въвел в експлоатация ново оборудване за паниране на риба. Инвестицията ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на дружеството чрез разработване на нов пазарен продукт. Вторият бенефициер по процедурата получава 65 608 лв. Субсидията е за закупени нови машини за преработка на риби.

Финансова подкрепа, в размер на 66 312 лв., получи частен бенефициер под формата на компенсаторни плащания за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” (Процедура BG14MFOP001-2.017). Със средства на ПМДР 2014-2020 предприятието не само е закупило стоки, суровини и материали за подпомагане на неговата дейност, но и е покрило част от направените допълнителни разходи за съхранение на продукция и за външни услуги.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.