1. Начало
  2. Новини
  3. Аквакултури
  4. Проведе се заключителна пресконференция по проект BG14MFOP001-3.001-0033 изпълняван от ИАРА

Проведе се заключителна пресконференция по проект BG14MFOP001-3.001-0033 изпълняван от ИАРА

Снимка:

На 5.08.2022 г. от 10 ч. в заседателна зала на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури беше проведена заключителна пресконференция по проект BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., приоритетна ос - Насърчаване на изпълнението на ОПОР, Процедура BG14MFOP001-3.001 Контрол и изпълнение.

Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Бюджетът на проекта е 2 434 045,00 лв. с вкл. ДДС , от които 90%  в размер на 2 190 640,50 лв. съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 10% 243 404,50 лв.  от държавния бюджет на Р България.

IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) трябва да осигурява високо качество на предлаганите услуги. Необходимо е да се осигури непрекъснатост на работата на услугите на ИАРА и нулева загуба на данни при частичен и пълен срив, което е целта на настоящия проект. Замяната на инфраструктурните компоненти с изтекъл ресурс ще осигури поле за бъдещо развитие на услугите, които ИАРА предлага. Адаптирането на съществуващите бизнес процеси по съхранение и репликация на данни ще постигнат адекватен отговор на изискванията за надеждност, сигурност и бъдещо развитие на уеб базираните услуги.

Дейностите по проекта включват доставка на IT инфраструктура; осигуряване на интернет свързаност до новата среда с цел out-of-band обновления на софтуера и управление, както и за достъп до оборудването в случай на загуба на връзка; инсталация и интеграция на доставеното оборудване; дейности по миграция на наличните услуги от старата среда към новото оборудване; гаранционна поддръжка на доставеното оборудване и съответните софтуерни лицензи; обучение за администратори; одит и изграждане на съответните политики по защита на инфраструктурата от недобросъвестни атаки; дейност по информация и публичност - в резултат на изпълнението на дейността ще бъде информирана общността. Проектът стартира с подписване на договор за безвъзмездна помощ  МДР-ИП-01-144 ОТ 29.10.2021 г., а дейностите трябва да приключат до 29.10.2023 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.