Проверки на Рибарство и контрол град Русе

Следи се спазването на правилата за отговорен любителски риболов

На 23.02.2020 г. служители на отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ гр. Русе, съвместно със служители на КООРС – Русе и членове на сдружение „Липник“ гр. Русе, са извършили проверка относно спазването на правилата за отговорен любителски риболов. В хода на проверката е установено лице, което е задържало 5 бр. маломерни риби от вида шаран, за което нарушение му е съставен административен акт за нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗРА. Проверките продължават.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар