1. Начало
  2. Новини
  3. Аквакултури
  4. Рибопреработватели получават близо 370 хил. лева Ковид помощ

Рибопреработватели получават близо 370 хил. лева Ковид помощ

Други две плащания на обща стойност 71 700 лв. получават Местните инициативни рибарски групи

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати близо 370 000 лв. (369 600 лв.) на 5 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Финансираните проекти се изпълняват по процедурата в подкрепа на рибопреработвателните предприятия за преодоляване на икономическите щети от пандемията COVID-19 (Процедура BG14MFOP001–5.015). Те получават плащане в размер на близо 370 000 лв. (369 600 лв.). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието. Със средствата се възстановяват и направените разходи за съхранение на преработената продукция, за външни услуги и за наетия персонал.
 
Други две плащания на обща стойност 71 700 лв. получават Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) „Несебър – Месемврия“ и „Бургас – Камено” в изпълнение на техните стратегии за развитие.
 
Стратегиите имат за цел да подпомогнат конкурентоспособното развитие на рибарските области при оптимално използване на местните ресурси. Основните приоритети, заложени в стратегиите, са насърчаване на икономическия растеж, социално приобщаване, както и създаване на работни места в рибарските райони.   
 
МИРГ „Бургас – Камено” получава 38 520 лв. в изпълнение на проект за повишаване на туристическата привлекателност на квартал „Крайморие“ и съхранение на местната история и култура. Проектът е по мярка 4.030. „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Отпуснатите средства са насочени за проучване на местните традиции, обичаи и занаяти, както и тяхното популяризиране. Те ще послужат като база за организиране на събития, свързани с морето и рибарството.
 
По проекта ще бъде закупена и мобилна сглобяема сцена за Народно читалище "Петър Янев 1939", което се намира в квартал „Крайморие“. Към мобилната сцена ще има и зрителски трибуни със седалки за 200 човека. Те ще бъдат сглобяеми, лесни за монтаж и демонтаж и по време на събитията ще бъдат разположени в южната част на новата лодкостоянка. Целта е тя да се превърне в една от емблемите на "Крайморие". Мястото се намира в непосредствена близост до морето и лодките на местните рибари. В проекта е заложено и закупуване на професионална озвучителна система за провеждане на различни събития – фестивали, събори, концерти, възстановки, демонстрации, кулинарни презентации и др. Общото между всички тях е целта им да станат пресечната точка на морето и рибарството с традиционните занаяти и с обредния календар.
 
МИРГ „Несебър – Месембрия“ получи плащане в размер на 33 180 лв. по мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" от Стратегията за водено от общностите местно развитие. С безвъзмездната финансова помощ от ЕС ще бъде подменена старата карта на Несебърския полуостров в Археологическия музей в Несебър с нова интерактивна карта. Тя ще представя по иновативен начин историческото минало и богатство на региона. Туристите ще могат да получат подробна информация за отделните музеи и паметници на културата в Стария град на Несебър. По модерен и интересен начин те ще бъдат запознати с историята и развитието на риболова в града като основен поминък за местното население от времето на траките (II хил. пр. Хр.) до наши дни. На туристите ще бъде представена и флората и фауната в акваторията на Несебърския полуостров и в Черно море, както и някои по-любопитни географски особености на морето. Освен предоставяне на информация, с този екран се цели също и стимулиране на туристите да посетят и останалите музеи в Несебър (Етнографски музей, музеи-църкви и др.).
Общо разплатените средства за рибопреработвателните предприятия и местните инициативни рибарски групи са 441 300 лв.
 
 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.