Промени в Закона за рибарството и аквакултурите предлага МЗХГ, СЛРБ е против

инж. Васил Василев, председател на СЛРБ (Съюз на ловците и риболовците в България)

Опасност от обезрибяване на държавните водоеми в страната притеснява риболовци

А предложени промени в Закона за рибарството и аквакултурите обричат най-масовия спорт у нас. 
По предложение на МЗХГ се обсъждат промени, които предвиждат регламентирани свободни зони за любителски риболов на държавните водоеми в страната, предложено е още увеличаване на минималния допустим улов на риба да се увеличи от 3 на 5 кг. В същото време състоянието на рибните ресурси в тези водоеми не е ясно и не се следи от 40 години насам. По темата, инженер Васил Василев, председател на Съюза на ловците и риболовците:
"В момента никой не се грижи за рибните ресурси в големите държавни водоеми, в старите речни корита на територията на Република България, което е абсурдно."
Сдружението на ловците и риболовците е против готвените промени, но предлага мерки за обезпечаване на рибните ресурси:
"Ние настояваме да се въведе ред, по който да се генерират средства от издаваните риболовни билети, да се сформира обществен съвет и той да взима решения как да се разпределят тези средства, в кои водоеми, с кои видове, в какво количество. Но ежегодни държавата да бъде длъжна да извършва зарибяване в тези водоеми. Ако тя не може да се справи, да предостави това задължение на любители риболовци които да имат това задължение.“ 
Друг фактор, който възпрепятства популацията на рибите, е асинхрон в законовата уредба. В определени периоди любителският риболов е забранен, заради размножаването на рибите, но в същото време никой не забранява отводняването на язовирите в тези периоди.
"Когато язовира се източва и нивото му пада ежедневно, хайверът, който е хвърлен в плитчините остава на сухо и целият размножителен ресурс бива убит по този начин.“ 
Съюзът на ловците и риболовците настоява за въвеждане на мораториум- пълна забрана в тези периоди язовирите да се източват. От друга страна напомнят, че има сериозен дефицит на кадри в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и това също възпревятства контрола и поддръжката на водоемите в страната.