1. Начало
  2. Новини
  3. Аквакултури
  4. Стартира работата на Националната рибарска мрежа

Стартира работата на Националната рибарска мрежа

От м. ноември 2019 г. стартира работата на Националната рибарска мрежа (НРМ) на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г

Мрежата има за цел осигуряване на представителност на МИРГ и населението на рибарските области, изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с цел успешното изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.

В НРМ могат да членуват всички МИРГ и населението на рибарските области, както и представителите на заинтересованите страни – организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, екологични и научни организации и др.

Членството в НРМ е безплатно и става чрез попълване на заявление по образец.

Ползите, които ще получат членовете на мрежата са достъп до актуална информация в сектор „Рибарство“, вкл. извън източниците в България. Възможността за бързо и лесно намиране на партньори, опит и експертни познания от други страни-членки на ЕС, както и покани за партньорства при реализиране на проектни идеи, чрез организиране на съвместни обучения, информационни събития и мероприятия са също част от подкрепата, която ще получат членовете на мрежата. Те ще могат да вземат участие в работни групи, обществени обсъждания и консултации със заинтересованите страни, организирани от Националната рибарска мрежа и ФАРНЕТ „Европейска общностна мрежа на местните инициативни рибарски групи”, да споделят добри практики в сферата на трансфера на знания и иновациите и да дават препоръки, предложения и насоки за новата Програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период и др.

Широкото участие в НРМ ще гарантира осъществяването на ефективно сътрудничество на национално и европейско равнище, основано на принципа на партньорство в защита на общия интерес за подпомогане сектора на рибарството и аквакултурите.

Създаването и управлението на Националната рибарска мрежа е в изпълнение на Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.