10 пъти са се увеличили заявените за подпомагане площи с биокултури от 2008 г.

Изменение на ОСП предвижда отделна мярка за биологично земеделие с бюджет 25% от средствата за селските райони

На заключителна конференция на тема „Европа финансира биологичното земеделие”, която се проведе в рамките на „Биомания 2011”, беше отчетено усвояването на предвидените субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Във форума участваха експерти от Министерство на земеделието и храните, представители на Фондация „Биоселена” и други биоорганизации, както и производители на биопродукти от страната.

„Не ми харесва този 1% процент на усвояване по мярка 214 и 8% по цялата Ос 2 – заяви зам.-министър Светлана Боянова, която откри семинара. – Радвам се, че още миналата година успяхме да предложим Шестото изменение на ПРСР и да завишим компенсаторните плащания поради новата икономическа ситуация, различна от тази през 2006 г. Предложението е внесено и се надявам до седмици да имаме отговор от Европейската комисия. Другото хубаво нещо ще е ако до края на годината успеем да платим средствата по Ос 2, още този декември, и то високите нива на компенсаторните плащания. Надявам се също така до края на годината да стане факт и Седмото изменение на ПРСР.”  

По думите на Боянова, с него се предвижда 32 млн. евро от бюджета на мярка 214 да бъдат прехвърлени към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции в биоземеделието, като вече ще бъдат подпомагани регистрирани биологични производители. В момента 5% от бюджета на мярка 121 са предвидени за земеделски производители, които имат желание да преминат от конвенционално към биологично производство.

„Не на последно място – наясно сме, че след 2014 г. Общата селскостопанска политика ще бъде реформирана и биологичното земеделие отново ще заема една много важна част от нея. Миналата седмица имахме възможността да прегледаме новите законодателни предложения, и това, което видяхме, е отделна мярка за биологично земеделие. И бюджетът е 25% за така наречената зелена земеделска политика в частта селски райони”, обяви още Боянова.

На семинара Стела Вълчовска, представител на ДФЗ, коментира резултатите от мярка 214 от двете направления: биологично растениевъдство и биологично пчеларство. По думите й, за последната кампания при биологичното растениевъдство са оторизирани 2 420 000 евро, платени са средства по 332 заявления, обхващащи около 9 000 хектара земя.

При биопчеларството са оторизирани 225 000 евро, платени за около 14 000 пчелни семейства, отглеждани от 147 пчелари. За 2010 г. средствата са двойно повече от предходната година.

От прилагането на мярката досега четирикратно се е увеличил броят на земеделските стопани, участващи за подпомагане в направлението биологичното растениевъдство. За 2011 г. увеличението на кандидатите за биологично пчеларство е с 25% спрямо 2008 г.

За кампания 2011 г. кандидатите по биорастениевъдство са 641 и 197 по биологично пчеларство, като общата сума на кандидатите по двете направления представлява 40% от общия брой на кандидатите по мярка 214.

Над 20 000 хектара са общо заявените площи за биологично земеделие за 2011 г., а 28 000 са пчелните семейства, отглеждани по биологичен начин. Близо с 10 пъти са нараснали площите с биокултури в България от 2008 г. до сега, а при пчелните семейства увеличението е от 40%.

По години изплатените европейски субсидии по мярка 214 са 6,5 млн. лв. за финансова година 2008 г., 11,4 млн. лв. за финансова година 2009 г. и 22,2 млн. лв. за финансова 2010 година.

Сред най-атрактивните за отглеждане по биологичен начин култури в страната са орехите, лешниците и бадемите. Интерес има и към лавандулата, която като площ заема около 10% от площите с биокултури в страната. „Подпомаганите с европейски средства от Програмата за развитие на селските райони биопроизводители, които отглеждат растителни култури, са общо 820. В страната има още около 200 биопроизводители, които не са обхванати от финансовото подпомагане чрез агроекологичните плащания и ще се насочим към тези хора”, посочи още зам.-министър Боянова.

Проблемите при прилагането на мярка 214 бяха отчетени от Веселина Ралчева от Българска Асоциация Биопродукти: „През 2008 г., първата кампания по мярка 214, са подадени 1462 заявления. Почти 30% от тях са отхвърлени на ниво административна проверка. Одобрени са 412 бр. заявления или около 40%. Много от хората получиха много по-малко от очакваното или нула лева, което се отрази на имиджа на мярката. Методиката тогава за налагане на санкции беше изключително стриктна и много хора се отказваха от биоземеделието.” По думите на Ралчева, основен проблем за 2008 г. е било това, че наредбата за прилагането на мярката тогава не е предвиждала изпращането на писма за одобрение и хората, които не са били одобрени, не са го разбирали своевременно. Одобрените пък са получили писмата след началото на кампания 2009 г. Тогава всъщност са разбрали, че имат проблеми. А какви са проблемите, им е станало ясно чак през 2010 г.

„През тази година се появиха и нови проблеми: хората, които кандидатстваха за втора година, бяха със задържани плащания по СЕПП, с презумцията, че може да им бъдат наложени глоби и санкции, и си получиха средствата много по-късно от останалите земеделски производители. Това ги постави в съвсем неконкурентна позиция, защото почти всички работят с кредити и тези 3-4 месеца закъснение означават лихви”, допълни Ралчева.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар