1. Начало
  2. Новини
  3. Биологично земеделие
  4. Българска Асоциация Биопродукти изразява своето притеснение от подготвяни промени в нормативната база

Българска Асоциация Биопродукти изразява своето притеснение от подготвяни промени в нормативната база

Земеделски производители ще бъдат лишени от възможността да подават заявления по мярка 214

Българска Асоциация Биопродукти изразява в отворено писмо до премиера и министъра на земеделието своето притеснение и недоумение от подготвяните промени в нормативната база /проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г./, огласени в последния момент, които лишават биологичните земеделски производители от възможността да подават заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” – в частност подмярка „Биологично земеделие”,

Такова решение ще нанесе сериозен удар върху бранш, който Вие редовно определяте като приоритетен, и който обединява огромна част малки и семейни ферми, разположени в планински и необлагодетелствани райони, за които биологичното земеделие е алтернатива за оцеляване.

От една страна тези изменения ще лишат от подпомагане фермерите, чиито петгодишни агроекологични ангажименти са изтекли през 2013 г. и които няма да могат да ги удължат с една година, както предвиждаше параграф 31 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, предвиден за отпадане с измененията. Това са пионерите в биоземеделието в България. Бихме искали да припомним, че именно те бяха и най-много санкционирани и поеха на гърба си огромната административна тежест, с която беше натоварена мярката през първите години на прилагане. Въз основа на опита с техните заявления, с последващите наказания и проблеми, беше многократно променяна и облекчена процедурата и нормативната уредба за кандидатстване за подпомагане по мярка 214. Смятаме, че не е справедливо сега пак те да бъдат поставени в неконкурентна позиция спрямо останалите си колеги и да бъдат наказани с нулева година за това, че са били първи, заявяват в съобщение до медиите от БАБ.

Настояваме параграф 31 да не бъде отменян, за което вече сме внесли официално становище в Министерство на земеделието и храните. От друга страна ще бъдат лишени от възможност да кандидатстват за подпомагане всички земеделски производители, най-често млади хора, които са започнали преход към биологично производство през изминалата 2013 година и разчитат през 2014 година да подадат своето първо заявление за подпомагане. По предварителни данни от контролните органи става дума за повече от 1000 нови фермери. Много от тях са поели това като задължение в свои проекти по различни мерки на Програмата за развитие на селските райони и сега са изправени пред невъзможност да отговорят на изискванията на отделните наредби. Оправдано ли е държавата да ги накаже още през първата година? И не се ли повтаря ситуацията от 2008 година, когато по други причини отново първите бяха наказани? Европейските регламенти дават възможност на страните членки да разрешат кандидатстването и поемането на нови ангажименти по някои мерки, които Европейската комисия смята за важни и приоритетни, между които е и биологичното земеделие.

Надяваме се на Вашата бърза реакция да спрете подготвяните промени в Наредба 11, като по този начин се запазят възможностите за кандидатстване на биологичните земеделски производители и поемане на нови ангажименти, съобразно чл.1 на Регламент 1310/2013 г., се посочва още в съобщението.

Надяваме се да не обезсърчавате хората, които са решили да поемат по пътя на биологичното земеделие, още в първата и най-трудната година от този път. Защото това е секторът, който отговаря в най-голяма степен на целите и приоритетите, които си поставят и Общата селскостопанска политика на ЕС и Програмата развитие на селските райони на България за следващите седем години, подчертават от Българска Асоциация Биопродукти.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.