Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) даде зелена светлина на ГМ памук

Хранителните му свойства са подобни на тези на конвенционалния

Контролиращият орган за безопасността на храните в ЕС обяви устойчив на насекоми сорт ГМ памук за също толкова безопасен, колкото конвенционалния  му еквивалент. След редица изследвания, експертите по ГМО към Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) стигнаха до заключението, че ГМ памук 281-24-236 x 3006-210-23 няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, на животните или на околната среда при използването му в хранително-вкусовата промишленост или за производство на фуражи. Така този сорт ще бъде допуснат за внос в ЕС, както и за преработка, но не и за отглеждане на територията на Съюза.

Преди да се стигне до този извод е направено подробно изследване на база на опит с хранене с ГМ памук на пилета бройлери, който показва, че  хранителните му свойства са подобни на тези на конвенционалния. „Поради физичните характеристики на памучното семе и методите на транспортиране, не е изключенo неговото разпиляване и съответно отделяне в околната среда”, подчертаха експертите от EFSA. С оглед на това „следва да бъдат въведени подходящи системи за контрол и ограничаване на това разпиляване на територията на ЕС” предлагат от агенцията.