Нова „зелена сделка” в Мадрид

Европейският Органичен конгрес в Мадрид ще покаже възможностите на биологичния сектор да допринесе за устойчиво развитие на ЕС

Сега е идеалната възможност да пренасочим европейската политика за селско стопанство и производство на храни към една спешно-необходима, интелигентна и всеобхватна Нова Зелена  сделка.  Визията за развитие до 2050 г. съгласно дългосрочния план на ЕС за биоразнообразие и целта да се предпази биологичното разнообразие до 2020 г. трябва да бъдат изпълнени с амбиция, особено след провала да постигнем поставената цел за 2010 - годината, обявена от ООН за година за биологичното разнообразие. Селскостопанските методи за запазване на разнообразието от диворастящи видове  върху земеделската земя, както и агро-биоразнообразието играят ключова роля в прекратяване загубата на биологично разнообразие и в осигуряването на бъдещи хранителни ресурси.

Изменението на климата също изисква сериозни ангажименти и  стъпки за приложението им след конференцията на ООН за климата в Копенхаген. Хранително-вкусовият сектор причинява част от проблема, но има и огромен потенциал за решения - в този смисъл трябва да бъдат определени стимули за разработване и прилагане на най-добрите практики за ограничаване на последиците от и изменението на климата и адаптиране към него . Нещо повече, преговорите в ЕС за бюджета за 2014 - 2020 започват сега и ще определят рамката за бъдещата политика на ЕС.

Европейският Органичен конгрес в Мадрид ще покаже възможностите на биологичния сектор да допринесе за стратегиите за устойчиво развитие на ЕС и да даде нов тласък на европейския сектор на храните чрез повишаване на конкурентоспособността и създаването на работни места. Освен това ще се обсъдят промени в политиката, необходими за постигане на устойчивост в хранително-вкусовия сектор, като се започне с Общата селскостопанска политика (ОСП): Общата селскостопанска политика централно предоставя  инструменти за преструктуриране на селското стопанство, за да отговори на бъдещите предизвикателства. Конгресът " Нова Зелена сделка" в Мадрид предлага една интересна програма с говорители на високо равнище.

Третият Европейски органичен конгрес, който ще се проведе в Мадрид на 7 юни, 2010. Европейският органичен конгрес „ Новo зеленo споразумение за устойчиви хранителни вериги - стратегическата роля на биологичния сектор за насърчаване на ефективното използване на природните ресурси и създаване на устойчиви работни места в селските райони” се организира от Европейската група на IFOAM (Интернационална федерация на движенията за органично земеделие и SEAE (Испанското дружество по биологично земеделие), с партньори EFFAT (Европейска федерация на профсъюзите в секторите на храните, селското стопанство и туризма) и Countdown 2010 (мрежа активни партньори, работещи заедно за постигане на биологичното разнообразие 2010).

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар